Sigla

Situl Natura 2000 Prigoria Bengești

Planul de management

Pentru a vizualiza planul de Management  - Click Aici


Ordinul de ministru nr. 2017 din 21.12.2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0359 Prigoria-Bengești este documentul oficial care stabileşte cadrul general de desfăşurare al acţiunilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor ariei naturale protejate.
Obiectivul general al planului de management vizează menținerea unui statut de conservare favorabil al speciilor și habitatelor naturale de interes național și/sau comunitar, asigurarea unei gestionări durabile a resurselor naturale și conservarea peisajului actual prin integrarea și încurajarea activităților antropice tradiționale.