Sigla

Situl Natura 2000 Prigoria Bengești

Informare

 Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a desfășurat timp de 2 ani (2014-2015) o campanie de informare/conștientizare a populației și autorităților publice din localitățile pe al căror teritoriu administrativ se află situl Natura 2000 Prigoria-Bengeşti. Campania a fost finanțată prin intermediul proiectului cu titlul: “Managementul siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengești și Râul Gilort”, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară IV – Protecția naturii.
Campania de conștientizare a fost desfășurată prin acțiuni specifice de diseminare și prin intermediul ei s-a dorit ca pupulația și autoritățile publice să cunoască şi să înţeleagă necesitatea protejării naturii și a aplicării anumitor măsuri de protecţie.
În cadrul acestei campanii au fost realizate și distribuite materiale cu rol de informare (pliante, postere, dar și tricouri, șepci și pixuri inscripționate și altele asemenea). Tot în cadrul acestei campanii au fost montate și 10 panouri informative.
Materialele informative au fost concepute în funcţie de grupul ţintă căruia i s-au adresat, au avut drept scop conștentizarea și în cele din urmă, schimbarea de atitudine în ceea ce privește problematica mediului.
Grupurile ţintă vizate au fost comunităţile locale, autorităţile publice, elevii, proprietarii de terenuri şi alţi factori interesaţi. Elevii din instituţiile de învăţământ din zonă au avut parte de o atenţie deosebită.


În data de 24.04.2014 la sala de sedinţe a Primăriei Bengeşti-Ciocadia, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, a desfășurat o acţiune de conştientizare a proprietarilor de terenuri şi a persoanelor din comunitatea locală cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort.
Scopul a fost de informare a proprietarilor de terenuri şi a persoanelor din comunităţile locale cu privire la la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort, regimul de protecţie al zonei, capitalul natural, speciile şi habitatele protejate prezente în aceste arii naturale protejate.
La întâlnire au participat 30 de persoane din care peste 50% proprietari de terenuri în cele doua situri Natura 2000.
La întâlnire au fost prezentate siturile Natura 2000 amintite mai sus, speciile și habitatele protejate ce se află aici, fost discutate aspecte legate regimului de protecţie al zonei, conservarea capitalului natural, restricţiile, măsurile de protecţie şi comportamentul ce trebuie adoptat de cei ce ajung în zonele respective.

 


În data de 27.05. 2014 în sala de ședințe a grădiniței din satul Cârligei, comuna Bumbești Pițic, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, a desfășurat o altă acţiune de conştientizare a proprietarilor de terenuri şi a persoanelor din comunitatea locală cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeştişi Râul Gilort.
Scopul a fost același cu acțiunea desfășurată în data de 24.04.2014 la sala de sedinţe a Primăriei Bengeşti-Ciocadia, doar că aici s-a pus mai mult accent pe protecția habitatelor forestiere și a speciilor ce depind de aceste habitate, în special nevertebrate.
La întâlnire au participat 34 de persoane.
La sfârșitul întâlnirii participanții au adus în discuție problema pădurilor din situl Natura 2000 Prigoria-Bengeşti pe care aceștia le dețin. Persoanele participante s-au declarat nemulțumițe de încetineala cu care autoritățile locale retocedează pădurile proprietarilor de drept.


În data de 15.08.2014 cu ocazia cramului comunei Albeni, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, a desfășurat o acţiune de conştientizare a proprietarilor de terenuri şi a persoanelor din comunitatea locală cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti și Râul Gilort. Scopul a fost de informare a proprietarilor de terenuri şi a persoanelor din comunităţile locale cu privire la la siturile Natura 2000 Râul Gilort și Prigoria-Bengeşti, regimul de protecţie al zonei, capitalul natural, speciile şi habitatele protejate prezente în aceste arii naturale protejate. La întâlnire au participat 101 de persoane din care peste 50% proprietari de terenuri în cele doua situri Natura 2000. Membrii comunităţii locale au arătat un interes deosebit pentru siturile Natura 2000 Prigoria –Bengeşti şi Râul Gilort, deoarece, mulţi dintre cei prezenţi au spus că au văzut în teren panourile informative cu cele două arii naturale protejate şi au citi informaţiile de pe acestea, iar acum doreau să afle mai multe detalii pe diverse subiecte.


In perioada 29-30 Septembrie 2014 a avut loc consultare publica aferenta procedurii de elaborare si aprobare a planului de management pentru situl Natura 2000 Prigoria Bengesti.
consultarea publicului s-a facut la sediile primariilor din localitatile :
- Bengesti-Ciocadia - 29 Septembrie 2014 Ora 10.00
- Bumbesti Pitic - 29 Septembrie 2014 Ora 13.00
- Albeni - 30 Septembrie 2014 Ora 10.00
- Prigoria - 30 Septembrie 2014 Ora 13.00


În data de 29.10.2014 în sala de ședințe a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, s-a desfășurat acţiune de informare a autorităților publice locale și județene cu privire la regimul juridic al siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengeşt și Râul Gilort și la legislația de mediu privitoare la speciile și habitatele protejate din cele două situri Natura 2000.
La întâlnire au participat 20 de reprezentanți din partea autorităților locale și județene.

 


În data de 26.11.2014, în sala de ședințe a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, s-a desfășurat acţiunea de informare a asociațiilor și ONG-urilor  cu privire la regimul juridic al siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort și la legislația de mediu privitoare la speciile și habitatele protejate.
La întâlnire au participat 20 de persoane din ONG-uri și asociații de vânătoare. În cadrul întâlnirii aceștia au cerut să le fie prezentat modul în care vor fi administrate cele două situri Natura 2000 și cum se va realiza corelarea planurilor de management ale siturilor cu planurile de magement cinegetic.

 


În data de 28.01.2015 la Școla Generală Albeni a avut loc acţiunea de conștientizare a elevilor cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort.
În cadrul acestei acţiuni s-au împărţit pliante cu informaţii referitoare la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort, a fost făcută o prezentare cele două situri Natura 2000, și au avut loc concursuri pe diverse teme privind protecţia naturii, echipajele câștigătoare fiind premiate.
Spre bucuria nostră, numărul de elevi participanți la întâlnire a fost mult mai mare față de cel estimat. Acestora li s-au prezentat principalele specii şi habitate protejate din cele două situri Natura 2000 și au fost iniţiaţi în practici simple de conservare şi de comportament în natură.


În data de 25.02.2015 la Şcola Generală Bălceşti din comuna Bengeşti-Ciocadia a avut loc acțiunea de conștientizare a elevilor cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort.
În cadrul acestei acţiuni, elevilor le-au fost prezentate cele două situri Natura 2000, speciile şi habitatele protejate ce pot fi întâlnite în acestea, li s-a explicat rolul lor în natură și au fost iniţiaţi în practici simple de conservare şi de comportament.
După prezentare a fost organizat un scurt concurs pentru a vedea modul în care copii au înțeles scopul pentru care există aceste arii naturale protejate și de ce trebuie ocrotite.
La finalul concursului au fost premiate echipajele participante și s-au împărţit pliante, tricouri și șepci inscripționate.
Unul dintre subiectele concursului a fost crearea unui slogan pentru siturile Natura 2000. Sloganul câștigător:
“Lăsați natura să vă călăuzească viețile.”


În data de 31.03.2015 a avut loc la Şcoala Gimnazială din comuna Bumbești-Pițic acţiunea de conștientizare a elevilor cu privire la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort.
În cadrul acțiunii elevilor li s-au prezentat speciile și habitatele protejate din cele două situri Natura 2000 şi au fost iniţiaţi în practici simple de conservare şi de comportament în natură. În cadrul acestei  acţiuni s-au împărţit  pliante cu informaţii referitoare la siturile Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi Râul Gilort și a fost organizat un concurs pe diverse teme privind protecţia naturii. Echipajele câștigătoare au fost premiate cu diplome și li s-au oferit, șepci şi tricouri inscripționate. La acţiune au participat un număr de 25 de elevi. Unul dintre subiectele concursului a fost crearea unui slogan pentru cele două arii naturale protejate.
Sloganul câștigător: “Natura, oglinda sufletului nostru!”


În data de 29.04.2015 la Școala Gimnazială Prigoria din comuna Prigoria a avut loc o acțiune de conștientizare a proprietarilor de terenuri şi persoanelor din comunitatea locală cu privire la  situl Natura 2000 Prigoria-Bengeşti.
Scopul a fost de informare a proprietarilor de terenuri şi a persoanelor din comunităţile locale cu privire la existenţa sitului Natura 2000 Prigoria-Bengeşti, regimul de protecţie al zonei, capitalul natural, speciile şi habitatele protejate prezente în acesta.
La întâlnire au participat 30 de persoane din care peste 30% proprietari de terenuri în situl Natura 2000 Prigoria-Bengeşti.
Membrii comunităţii locale au arătat un interes deosebit pentru aria naturală protejată, mulţi dintre participanți precizând că au văzut panourile informative amplasate în sit şi au citit informaţiile de pe acestea, iar acum doreau să afle mai multe detalii despre speciile și habitatele menționate pe panouri.\


În data de 30.04.2015 la Școala Gimnazială Prigoria, din comuna Prigoria s-a desfășurat acţiunea de conștientizare a elevilor cu privire la situl Natura 2000 Prigoria-Bengeşti. La acţiune au participat un număr de 50 de elevi.
În cadrul acestei  acţiuni s-au împărţit  pliante cu informaţii referitoare la situl Natura 2000 Prigoria-Bengeşti, a fost prezentat situl și s-a desfășurat un concurs având ca temă principală speciile și habitatele protejate din sit. Echipajele câștigătoare au fost premiate cu diplome, șepci şi tricouri inscriptionate.
Înaintea concursului elevilor li s-au prezentat speciile și habitatele protejate din situl Natura 2000 Prigoria-Bengeşti şi au fost iniţiaţi în practici simple de conservare şi de comportament în natură. Unul dintre probele concursului a constat în stabilirea unui slogan pentru situl Natura 2000 Prigoria-Bengeşti.
Sloganul câștigător: “Protejând natura ne protejăm pe noi!”


Materiale Informative

Panou Informativ

Pliante

Postere